Bursa - İznik Turu

Türkiye - Bursa

İznik'te ilk yerleşimin MÖ 2500 yıllarına uzandığı sanılmaktadır. MÖ 7. yüzyıl öncesinde burada kurulan yerleşime 'Helikare' denmekteydi. Makedonya İmparatoru III. Aleksandros'in generali Antigonus tarafından MÖ 316 yılında kent Antigoneia adını almıştır. Aleksandros'in ölümünden sonra Antigonus ile general Lysimakhos arasındaki savaşı kazanan Lysimakhos kente, Antipatros'un kızı olan eşinin adını vererek şehir bu tarihten sonra Nikea (Yunanca) adıyla anılmaya başladı. MÖ 293'te Bitinya Krallığı'na bağlanan kent, önemli mimari yapılarla süslenmiştir. Astronominin en önemli isimlerinden biri olan Hipparkos bu dönemde İznik'te doğmuştur. Bir süre Bitinya Krallığı'nın başkenti olan Nikea daha sonra Roma'nın önemli bir yerleşimi olarak varlığını sürdürür. 325 yılı yazı başında Hristiyanlık için çok önemli olan Birinci İznik Konsili, İznik'de toplanmıştır. İmparator I. Konstantin'in da katıldığı toplantıda Hristiyanlıkla ilgili yortu günleri ve Nikea Kanunları adı ile bilinen 20 maddelik metin bu Konsilden sonra kabul edilmiştir. 787 yılında İznik Ayasofya'sında VII. Konsül toplandı. Ayrıca VI. Haçlı Seferi sonucunda Bizans İmparatorluğu İstanbul'u kaybedince İznik'te Bizans Hanedan üyeleri tarafından İznik Latin İmparatorluğu kurulmuş ve bu imparatorluk daha sonra İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmuştur.

Görülecek Yerler

İznik
İznik Gölü
İznik Ayasofya Müzes
İznik Yeşil Camii
Nilüfer Hatun İmaret
Çiniciler Çarşısı

Tur Özellikleri

Rehberli Tur
Sigorta Güvenceli Tur
Herkese Açık Tur

Ulaşım Seçenekleri : Standart Araçlar - Otobüs-Midibüs-Minibüs
Kalkış Şehirleri : Bursa
Kalkış Şehir Kalkış Bölge

Çıkış Tarihi Çıkış Saati Yetişkin Çocuk Bebek Kampanyalar Ödeme Seçenekleri Kontenjan Rezervasyon
Bu tura ait tanımlı fiyat bulunamadı.

Katılımcı Sayısı
Yetişkin Çocuk Bebek


Tur Programı

Belirlenen Zamanda Tur Katılım Noktalarında Buluşma ve İznik'e Hareket,

Tur Programı :

 • Yeşil Camii
 • Selimiye Arastası
 • Nilüfer Hatun İmarethanesi
 • Şeyh Kubbeddin Camii ve Türbesi
 • Eşrefzade Camii
 • Öğle Yemeği
 • İstanbul Kapı
 • Çini İmalathaneleri
 • Süleymanpaşa Medresesi
 • Lefke Kapı
 • İznik Gölü

Turumuzun sonunda Tur dağıtım noktalarında vedalaşma


4


Heykel

İznik Yeşil Camii

İznik'in doğusunda, Lefke Kapısı yakınında bulunan Yeşil Camiyi Çandarlı Hayrettin Paşa adına Mimar Hacı Musa 1378 ndash;1391 yılları arasında yaptırmıştır. Caminin yapımına Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından başlanmış, Onun ölümünden sonra oğlu Ali Paşa 1391 ndash;1392 yıllarında tamamlamıştır. Erken Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından olan Yeşil Cami, tek kubbeli, merkezi camilerin gelişmiş örneklerinden biridir.

Nilüfer Hatun İmareti

Osmanlı döneminde Sultan I. Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun adına 1388 yılında inşa edilen imaret günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet döneminde farklı gereksinimler için depo olarak kullanılan yapı, 1960 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Tarihsel bir yapı olan imaret 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir.

Şeyh Kudbettin Camii ve Türbesi

İznik ilçe merkezinde Nilüfer Hatun imareti karşısında cami ve bitişiğinde türbe. Gerek cami, gerekse türbeyi yaptıran kimliği kesin olarak belirlenememiştir. Bazı araştırmacılara göre cami ve türbe Bayezit H'nin (salt, 1481-1512) veziri Çandarlı İbrahim Paşa tarafından, başka bazı araştırmacılar da Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1418'den sonra yaptırıldığını öne sürmektedirler.

Eşrefzade Camii

İznik'in kuzeydoğusunda, Eşrefoğlu Sokak ile Türbe Sokağı'nın kesiştiği noktada yer alan Eşrefi Rumi Camisi türbe, derg acirc;h, zaviye ve hazireden oluşan bir yapı topluluğu idi. Eşrefoğlu Abdullah R ucirc;mi (1353-1469) aslen Mekkeli olup, Bursa'da eğitim görmüş olup, Hacı Bayram Veli'nin önce müridi, sonra da damadı olmuştur. Bundan sonra da derg acirc;hını İznik'te kurmuş, bunun yanına da camisini yaptırmıştır.

İstanbul Kapı

İstanbul Kapısı, Roma ve Bizans dönemlerinde İstanbul'a giden yolun buradan başlamasından ötürü İstanbul Kapı ismi ile anılmıştır. Bithynia ve Pontus eyaletlerinde prokonsillük yapmıştır. Ayrıca iç kapının kuzeybatı yüzeyinden kazınmış bir büst kabartmasının da Büyük İskender acute;e ait olduğu belirtilmektedir.

Çiniciler Çarşısı

1332 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah tarafından yaptırılan Süleyman Paşa Medresesi, geleneksel çini sanatını yaşatmak için restore edilerek yeniden düzenlenmiştir. ldquo;Çiniciler Çarşısı rdquo; olarak hizmet veren medresede seramik üretimi yapan dokuz sanat atölyesi bulunmaktadır.Bu atölyelerde geleneksel İznik çinileri üretilmekte, Çini sanatı öğretilmekte ve satılmaktadır.

Süleyman Paşa Medresesi

İznik ilçe merkezinde medrese. Orhan Gazi'nin büyük oğlu, "Rumeli Fatihi" ve "Süleyman Paşa" sanlanyla anılan Şehzade Süleyman'ın yaptırdığı medrese, Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra babası Orhan Gazi tarafından düzenlenen 763 H. (1361/62) tarihli vakfiyede belirtilmektedir.

Lefke Kapı

Lefke Kapısı'nın ana giriş kemerinin güney ayağı üzerinde dokuz satırlık bir Grekçe kitabe bulunmaktadır; bu kitabede ldquo;Uğurlu olsun, eyaletin başşehri Nikea Gaius teşekkür eder rdquo; yazılıdır. Kitabede ismi geçen kişi büyük olasılıkla Caius (Julius Basus) veya Gaius (Cassius Chrestus)'dur.

İznik Gölü

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, derinliği en fazla 80 m. olan tektonik bir tatlı su gölüdür. Göl bütünüyle tarım alanları ve zeytinliklerle çevrilidir. Alan, sık sazlıkların arasında karışık koloniler kuran küçük karabatak (30 çift) ve gece balıkçılı (250 çift) ile özel çevre koruma alanı ölçütlerine uyar. İznik Gölü 1990 yılında SİT alanı ilan edilmiştir.

Kent Meydanı

Nilüfer Hatun İmareti

8